Teenused

Pakume
Ehitusprojektide koostamist
Hoonete insenerosade projekteerimist
Ehitusobjektide ekspertiise
Tootejooniste koostamist
Ehitusprojektide optimiseerimist
Energiatõhususe arvutusi
BIM mudelite koostamist
Insener-tehnilisi konsultatsioone
Ehitusjärelevalvet

house plan

Projekteerimine
Virtex OÜ pakub erinevates staadiumites ehitusprojektide koostamist eelprojekti staadiumist tootejoonisteni.
Projekte koostame vastavalt EVS (Eesti), EN (Europa), SNIP (Venemaa), GOST (Venemaa), RT ja LVI (Soome) standarditele.
Me anname oma klientidele kõige kaasaegsemaid ja optimaalsemaid lahendusi.

Konstruktiivne osa

Pakume:
Teraskonstruktsioonide projekteerimist (teraskarkasshoonete, varikatuste, juurdeehituste, ventilatsiooni kambrite, treppide, reklaamstendide, mastide ja postide, kandvate profiilplekkkatuste projekteerimist)
Teraskonstruktsioonide optimiseerimist (optimaalse arvutusskeemi määramist ning terasekulu vähendamist)
Teraskonstruktsioonide tootеjooniseid
Termoprofiilfassaadide projekteerimist
Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimist (raudbetoonkarkassiga vundamente, tugiseinu, vaiu ning kandvate seintega hooneid, liftišahte)
Puitkonstruktsioonide projekteerimist (erikujuga puitkatuste, liimpuittalade ning puidufermide projekteerimist)
Kivikonstruktsioonide projekteerimist (hoonete projekteerimist FIBO, COLUMBIA, AEROC kividest)

Eriosad (KVVK)
Küte
Pakume:
radiaatorkütte süsteemide projekteerimist;
põrandakütte süsteemide projekteerimist;
õhkkütte süsteemide projekteerimist;
soojuspumpadega küttesüsteemide projekteerimist;
kaugküttetrasside projekteerimist;

Ventilatsioon
Hea sisekliima saavutatakse hoones hästi läbimõeldud ja õigesti toimiva ventilatsiooni süsteemiga, mille lähteandmeteks on sisekliima parameetrid nagu temperatuur, niiskus, õhu liikumiskiirus, saasteainete piirkontsentratsioonid, müra jms ning mille ülesandeks on tagada hoones normaalne sisekliima.

Loomuliku ventilatsiooni süsteemide projekteerimist;
Mehhaanilise konstantse õhuhulgaga ventilatsiooni (CAV)‏ süsteemide projekteerimist;
Muutuva õhuhulgaga ventilatsiooni (VAV)‏ süsteemide projekteerimist;
Suitsutõrjesüsteemide (suitsueemaldussüsteemi, ülerõhu) projekteerimist;

Jahutus
Jahutussüsteemi investeerimiskulud on võrreldes teiste süsteemidega (nagu ventilatsioon ja küte) kordades suuremad. Jahutussüsteemi välja ehitamine maksab kaasaegses büroohoones umbes 1000 EUR/kW.
Seetõttu on eriti oluline, et jahutussüsteem oleks projekteerimisfaasis väga põhjalikult läbi mõeldud ja optimeriseeritud, sest korralik projekt ja läbimõeldud arhitektuurne lahendus tähendavad tellija jaoks kokkuhoidu sadu tuhandeid EUR-sid.

Kõige olulisem jahutussüsteemi projekteerimisel on jahutusekoormuse määramine, mis arvutatakse tihti lihtsustatud lineaarsete meetoditega. Taoline arvutus pole aga kuigi ökonoomne, sest see dimensioneerib jahutussüsteemid 25-40% üle.
Seepärast kasutame meie jahutuskoormuse määramisel dünaamilist simulatsiooni protsessi.
Dünaamiline simulatsioon arvestab päikese liikumist, ruumide kuju ja asetust nii hoones kui ka ilmakaarte suhtes, akende suurust, kuju ja asetust ning varikatete ja/või -kardinate tüüpi, inimeste arvu ruumis jne.
Selle protsessi tulemusena saadakse antud olukorra jaoks kõige optimaalsema suurusega jahutussüsteem. Sama protsessi käigus kontrollitakse veel ruumi operatiivset temperatuuri ühel konkreetsel väljavalitud päeval ning seda, kui mitu tundi ületab siseõhutemperatuur aastas ruumi ettenähtud temperatuuri.

Pakume:
vesi-jahutussüsteemide projekteerimist
fan-coilidega jahutussüsteemide projekteerimist
jahutustaladega jahutussüsteemide projekteerimist
õhk-jahutussüsteemide projekteerimist
Freooniga jahutussüsteemide projekteerimist (SPLIT, MULTI SPLIT)

Veevarustus ja kanalisatsioon
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas pakume:
sisevõrkude projekteerimist;
välisvõrkude projekteerimist;